Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Úřední hodiny, styk s klienty

Styk s klienty probíhá zásadně v mém sídle, Malinovského náměstí 4, 660 87 Brno. Pokud je to nutno, klient není schopen se dostavit z důvodu nemoci, snížené pohyblivosti, poruchy auta ke mně do kanceláře, jsem ochoten přijet za ním. V současné době, vzhledem k velké vytíženosti, jsem nucen tuto praxi omezit a žádám klienty, aby se spíše dostavovali ke mně do kanceláře. S klienty jednám v kanceláři vždy od pondělí do pátku, mezi 8:00 až 17:00 hodinou. Pokud je to nutné, jednání je možno uskutečnit i mimo tyto hodiny, avšak jenom v opravdu odůvodněných případech. Ve velmi odůvodněném případě je možno se setkat i v sobotu či v neděli, avšak pouze po předchozí domluvě.

Jednání s klienty je možné pouze po předchozí domluvě. Pokud se dostavíte bez předchozího ohlášení, pak je možno, že nebudu přítomen, budu právě na odchodu, či budu jednat s jiným klientem, či prostě s někým jiným a nebudu se Vám moci věnovat. Je velmi nevhodné přerušit již probíhající jednání a jednat s někým jiným, byť krátce a pak opět navazovat na předchozí rozhovor. Proto žádám všechny klienty, aby se dopředu objednali, a to nejlépe tak, že mi zanechají kontakt a já se, jakmile budu moci, ohlásím. Na všechny vzkazy, ať již formou elektronické pošty (e-mailu), sms, vzkazu na záznamníku, či formou dopisu odpovím.