Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Jazykové znalosti

Co se týče mých jazykových znalostí, zde jsem nucen konstatovat, že cizí jazyky jsou mým koníčkem. Přesto však se musím přiznat, že to není tak, jak bych si představoval, ale snad se časem zlepším, alespoň na tom stále pracuji. Nepamatuji si, že bych někdy zrovna nechodil někam do jazykové školy a neučil se nějakému jazyku.

Jazyk anglický

Je jednoznačně mým nejsilnějším jazykem, i když nemohu říci, že nejoblíbenějším. Mám rád všechny jazyky, kterým jsem se učil, či se jim učím. Přece jenom ale angličtinu jsem v životě nejvíce používal, již i proto, že jsem žil přes deset let v USA. Samozřejmě, že sleduji anglicky mluvící filmy, aniž bych četl titulky, dívám se na internetu na různé přednášky v angličtině. Přesto ale, pokud je potřeba přeložit nějaký těžký, úřední text, dám přednost odborníkům, studovaným angličtinářům. Je to také z důvodu toho, že přeložit například mnohostránkový text z jednoho jazyka do druhého zabere obrovské množství času a energie.

Abych se ale domluvil s klientem po telefonu, kdy má přijít a poté, když přijde, o co se jedná, moje angličtina (troufám si říci) stačí.

Angličtinou jsem se dost zabýval (a zabývám) a je nutno si uvědomit, že pro Čecha je velice těžké mluvit angličtinou, která je pro rodilého mluvčího srozumitelná a nepřipadne mu směšná. Čeština má úplně jinou stavbu než angličtina a zcela jinou výslovnost. Čech může mnohem snáze mluvit dobře (například) italsky nebo španělsky, než anglicky.

Další jazyky – němčina, italština, španělština, francouzština

Dále jsem se v životě učil (a učím) německy, italsky, španělsky a francouzsky. Nejlépe z těchto jazyků asi umím německy, proto rád jezdím do německy mluvících zemí, například do Vídně. Italsky jsem se učil léta a něco se domluvím a rozumím. Když jsem žil v USA, tak jsem se dost učil španělsky a dost jsem tímto jazykem mluvíval. Když jsem byl v armádě (US Army), tak tam bylo hodně Portoričanů a já jsem s nimi dost mluvíval (španělsky). Také tam byli Mexičané (narození v USA, nebo přistěhovaní) a další a další Latinoameričané, jako třeba Panamci, Peruánci, Kolumbijci a další a další. Francouzsky se učím již několik let a poněkolikáté, je to nic moc, ale už bych se asi v Paříži úplně neztratil a dokázal bych si tam koupit oběd, jízdenku na vlak a domluvil bych se s recepčním. Když jsem byl v Monte Carlu, tak jsem se tam domluvil, jakož i na Elbě a na Korsice.

Samozřejmě, pokud půjde o něco vážnějšího, těžšího, volám odborníky, profesionály, rodilé mluvčí, kteří například odborný text celý projdou a opraví. Toto platí u všech jazyků, s výjimkou angličtiny, ve které píši drobné články a krátké příběhy. Opravovat si od rodilých mluvčích nenechám nic.

Do budoucna bych chtěl v mých jazycích dále pokračovat a vylepšovat je. Svého času jsem se docela dobře domluvil rusky a polsky, ale dnes už je to slabší.

Je nutno stále chodit do jazykové školy.